Get Adobe Flash player

Ticketreglement

Ticketreglement Königsblau Vlaanderen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ;

Königsblaue Leden : S04 Lid / Königsblau Vlaanderen Lid / Abonnement
Weisse Leden : S04 Lid / Königsblau Vlaanderen Lid
Grüne Leden : Königsblau Vlaanderen lid
Niet leden

Algemene Regels

1. Bestellingen
– De ticketverantwoordelijke zal de datum aankondigen wanneer er tickets kunnen
besteld worden. Dit via de mailinglist, website. Extra info via sociale media is niet
bindend. Dit is ongeveer 1 maand voor de wedstrijd, wanneer de juiste speeldag
bepaald is.
– Op deze dag, kunnen de aangeschreven personen (zie categorieën) tickets
bestellen. Vroegere bestellingen worden niet aanvaardt.
– De toegekende tickets worden ofwel dezelfde dag, of daags nadien bevestigd, via
mail. Ook zullen de deelnemers op de site bij de desbetreffende wedstrijd komen.
Er zal tevens ook, indien de prijs gekend, een betalingsopdracht gegeven worden.
– Ticketbestellingen zijn persoonlijk. Wat je besteld, betaal je.
– Ticketbestellingen voor derden worden in uitzonderlijke gevallen, toegestaan. De
ticketverantwoordelijke beslist de aanvaarding ervan.
– Deze regels gelden voor alle S04 wedstrijden.
– Wedstrijdintenties zijn niet bindend voor Königsblau Vlaanderen. De
ticketbestelling is de enige echte en eerlijke manier om tickets te bestellen.
– Bij moeilijke toewijzing, zal de ticketverantwoordelijke de hulp inroepen van
iemand anders van het bestuur.
– Bestel je voor een derde, en wordt deze bestelling aanvaardt door de
ticketverantwoordelijke, moet je de naam opgeven. Enkel deze persoon krijgt het
ticket.
– Het bestuur heeft het recht om een kaartenoverdracht formulier te gebruiken. Dit
indien kaarten, in samenspraak met ticketverantwoordelijke, elders dan op de
afgesproken plaats worden afgegeven. Bv, tijdens avondmatchen CL en late
vertrekkers…., of voor groepen!.
– Bij misbruik van kaarten, zoals doorgeven zonder ticketverantwoordelijke te
verwittigen, zwartverkoop, Ebay of verkoop ticket aan het stadion, wordt de persoon
in kwestie onmiddellijk uit de fanclub ontslagen. Reeds bestelde kaarten en lidgeld
worden NIET terugbetaald in bovenvermeld geval.

2. Betaling
– Betalingen dienen uiterlijk binnen twee weken na bestelling betaald op onze
Fanclub rekening in Duitsland.
– Cash betaling is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, na afspraak.
– Indien kaarten binnen twee weken niet betaald zijn, worden de kaarten opnieuw in
verkoop gegeven, zonder verwittiging!!! Maw, je bestelling vervalt.
– De prijzen verschillen en zullen door de ticketverantwoordelijke meegedeeld
worden.
– Bestel je voor een derde, en, wordt deze bestelling aanvaardt door de
ticketverantwoordelijke, wordt jou de opdracht tot betaling gevraagd.

3. Annulaties
– Bestelde tickets moeten bij de ticketverantwoordelijke geannuleerd worden.
– Bestelde tickets mogen onder geen beding aan anderen doorgegeven worden. De
besteller krijgt de kaart, niet zijn vervanger, al staat deze in Gelsenkirchen.
– Indien de kaart geannuleerd in de laatste week voor de wedstrijd, wordt er geen
geld terugbetaald, ook al wordt de kaart opnieuw verkocht!!! Enkel ten gevolge van
ziekte, kan er een uitzondering gemaakt worden. Voorlegging van een ziektebriefje
kan gevraagd worden.
– Indien de kaart vroeger (meer dan 1 week) wordt geannuleerd, en de kaart opnieuw
wordt verkocht, wordt enkel de helft van het ticket terugbetaald.
– Tickets voor uitwedstrijden worden nooit terugbetaald. Dit omdat we meer moeite
moeten doen om deze überhaupt te krijgen.
– Bestel je voor een derde, en wordt deze bestelling aanvaardt door de
ticketverantwoordelijke, ben je gebonden aan dezelfde regels, zoals hierboven
beschreven. Let dus op voor bestellingen voor derden. JIJ BETAALD, zonder
discussie.
Königsblaue Leden
– hebben voor alle matchen een kaart en moeten afzeggen aan de
ticketverantwoordelijke op de dag dat bestellingen kunnen.
– Absolute voorrang op de kaarten
– Moeten hun intenties zelf aan de ticketverantwoordelijke kenbaar maken.
Weisse Leden
– bestellen de kaart op de dag dat de verkoop start
– voorrang op kaarten tov andere categoriën met uitzondering van Königsblaue
Leden
– voorrang wedstrijden, zowal, uit en thuis, nationaal als internationaal, tov niet
leden
– lagere ticketprijs
Algemene verdeelsleutel;
Königsblau Leden – Weisse Leden- Leden – Niet leden
– Aantal wedstrijden/seizoen (alle)
– Aantal jaren lid binnen de Fanclub
– verdeelsleutel SFCV, voornamelijk bij uitwedstrijden
– Betrokkenheid binnen de fanclub (bijwonen vergaderingen, andere…)
– kaarten annulaties
– geen achterstallige betaling